แฟนบอลทีมไดขี้โม้ที่สุด

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

                            

                               ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

1.นาย สุทธิพันธ์ กุลมาตย์ 554189023
 ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
2.นายไพชยนต์ รูขะจี        554189038
 เกิดมาทำไม ?

Maroon 5 - Payphone (Lyric Video) ft. Wiz Khalifa น๊จ๊

Maroon 5 - One More Night